• Varva Ner

Därför skjuter du upp återhämtningen

Vi har kommit fram till sista punkten av vår artikelserie som handlar om ovanan att skjuta upp det vi egentligen vet är bra och viktigt för oss. Vilan är ett tydligt exempel på det som oftast kommer i kläm. Man tänker att man kan återhämta sig lite längre fram eftersom man först "bara" ska...


Skjuter upp till morgondagen

"Jag vet att jag borde varva ner, men..." Ibland är det lätt att bortprioritera det som är mest hälsosamt för en. När sinnet tar över, känns kroppen nästintill odödlig. Det är lätt att tro att det inte spelar någon större roll ifall man vilar idag eller lite längre fram. Trots den höga stresshalten i kroppen fortsätter man i samma tempo utan att ta aktiva pauser. Drivkraften är så pass hög att kroppens rop på hjälp tystas ned. Det är enklare att prioritera allt annat, än sig själv.


Prokrastinering, ett uppskjutande beteende

Denna ohälsosamma ovana har numera fått ett fint namn som kommer från latinets pro, som betyder "framåt" och crastinus, som betyder " till morgondagen". Prokrastinering är när man skjuter upp saker, trots vetskapen om att det kan leda till negativa konsekvenser på lång sikt. Det är ett inlärt beteende som innebär att man reagerar på obehagliga känslor som bland annat stress, ångest eller sorg genom att undvika dem.


Prokrastinering innebär att man mer eller mindre medvetet prioriterar kortsiktiga fördelar framför långsiktiga. Regelbunden uppskjutarbeteenden gör att man har lättare att fastna i negativa tankemönster som oro och ältande, vilket i sin tur leder till ännu mer uppskjutande.Psykologin bakom prokrastinering

Man kan tycka att det är konstigt att fortsätta med ett beteende som cirkulerar i mer stress och inte sällan även till skam- och skuldkänslor. Ett uppskjutande beteende kan dock ha sin förklaring i att det en gång i tiden har gynnat evolutionen. "Genom att våra förfäder kunnat fatta snabba och impulsiva beslut för att maximera välbefinnandet i stunden har vi överlevt som art" skriver Per Carlbring, professor i klinisk psykologi på Stockholms universitet.


"Prokrastinering gör enkla saker svårt, och svåra saker svårare" - Mason Cooley


Knepen som hjälper dig att sluta skjuta upp vilan

Prokrastinering eller uppskjutarbeteende är väl känt inom kognitiv beteendeterapi KBT. För att börja prioritera återhämtning är det viktigt att avsätta förbestämda tider för aktiva pauser. Gör plats i ditt schema! Kanske behöver du dra av några minuter från något annat för att finna tiden? Ge dig själv tillåtelse till det. De minuterna du kan få ihop är guld värt!


  1. Lär dig känna de ursäkter du använder för dig själv i den stund du prokrastinerar: ”Jag har inte tid”, ”Jag ska först bara", "Jag behöver inte vila" osv.

  2. Gör en rimlig planering för att slippa bli överväldigad. Om du planerar för mycket är det lätt att falla tillbaka i prokrastinering.

  3. Öva självmedkänsla för att ha en stöttande inre röst. Forskningar pekar på att öva självmedkänsla minskar bl. a. skam- och skuldkänslor man bär på.

  4. Försök att se in i framtiden för att skapa en tydligare bild av belöningen framför dig. Vad skulle det innebära ifall du fick mer kraft och energi i din vardag?

  5. Var handlingskraftig att ta tag i det som krävs för att du ska få tillräckligt med kunskap om olika nedvardningstekniker och metoder.


Varva Ner kommer att släppa sin allra första digitala kurs i april 2020. Registrera din mailadress ifall du vill få mer information när det börjar närmar sig. Har du några frågor eller funderingar? Skriv i kommentarsfältet eller direkt till oss på info@varvaner.nuMer läsning: Hur du får bättre kontakt med din kropp Har du koll på din stresskurva? Så här ökar du kunskapsbanken

356 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla