• Varva Ner

Hur du får bättre kontakt med din kropp

Uppdaterat: 5 feb. 2020

Stress och känslor påverkar våra kroppar och sätter ibland avtryck i vår rörelsemönster, hållning och andning. Vissa är kortvariga och andra kan bildas till nya vanemönster med ytlig andning, spända muskler, smärta och överbelastade leder som följd.


Basal kroppskännedom

Kroppskännedom betyder att ha vetskap om sin kropp som t. ex. kroppshållning, andning och hur man rör sig. Basal kroppskännedom är en fysioterapeutisk metod för medveten närvaro i rörelse och vila. Det är en modern blandning av västerländsk- och österländsk rörelsetraditionen som tai-chi och zen-meditation med biomedicinsk kunskap.


Kroppsmedvetande metoder

Det finns flera andra österländska avspänning- och avslappningsmetoder som ökar kroppsmedvetandet. Yoga är en populär metod som många har funnit som ett hjälpande verktyg. Är man intresserad utav att utforska yogans värld så finns det flera olika yogastilar att välja mellan. De kan skilja sig åt i övningar och intensitet men de alla har samma huvudsyfte, att stilla sinnet och bli mer medveten.


Medveten närvaro

Mindfulness är ett begrepp som hörs allt mer i folkmun. Det är ett samlingsnamn för olika tekniker som man använder för att vara närvarande i nuet och för att öka medvetenheten om bl. a. sina tankar och känslor.Vad säger forskningen?

Det finns vetenskapliga studier som visar att basal kroppskännedom har goda effekter vid exempelvis olika psykiska symtom som ångest och oro men också stressrelaterade besvär och långvarig smärta. MediYoga som har sin grund i Kundaliniyogans tekniker är förankrad i sjukvården och har visat resultat som bl. a. minskad trötthet, utmattning och smärtkänslighet samt förbättrad sömn, hormonbalans och immunförsvar m.m. Det har också visat sig att regelbunden praktik av meditation inte bara har en avslappnande effekt, utan att det även skapar nya hjärnceller som håller hjärnan ung.


En studie som gjordes vid Sahlgrenska akademin av Birgitta Johansson, som är fil.dr och specialist i neuropsykologi, Lars Rönnbäck, professor och överläkare i neurologi och Helena Bjuhr, psykolog och lärare i mindfulness visade att yoga och meditation kan hjälpa patienter som drabbats av extrem hjärntrötthet.


- "Vi är överraskade över resultatet. Trötthet och stress minskade markant och vi såg en signifikant förbättring under bara åtta veckor" säger Birgitta Johansson, specialist i neuropsykologi.
Långvarig stress och utmattningssyndrom

Vid utmattningssyndromens återhämtningsfas är det viktigt att vila mycket. Verktyg från de olika österländska metoderna kan därför hjälpa en att varvar ner i kropp och sinne och därmed öka kvaliteten i sin återhämtning.


En person med utmattningssyndrom har under en lång tid före sin s.k. "krasch" slutat lyssna på kroppens basala signaler. För att komma tillbaka från en utmattning eller nå balans vid ohälsosam stress behöver man därför komma i kontakt med sin kropp igen. Med ökad lyhördhet är det enklare att reglera fel kroppsbelastning och spänningar som skadar och tar onödig energi.


"Kroppen blir mer av ett objekt än ett subjekt vid långvarig stress."

Vid prestationskrav och stress kan käkarna pressas ihop och axlarna dra sig uppåt. Olika tankar som resulterar i känslor påverkar andningen negativt och känner man sig nere kan man sjunka ihop i hållningen. Därefter sätter hållningen återigen spår i ens tankar och känslor vilket leder till en ond cirkel, eftersom kropp och sinne hänger samman.


Det finns en anledning varför österländska avspänning- och avslappningsmetoder har blivit populära på sistone. De hjälper en att komma i kontant med sin kropp genom att stilla sinnet. När man börjar lyssna på sin kropp kan man skapa ett naturligt förhållande mellan andning och rörelse som är en stor bit av kärnan i stresshantering.


"Yoga handlar inte om att vara bra på något, utan däremot att vara bra mot sig själv."

Steg för steg

Att utveckla sin kroppskännedom är tips nr 3 av 5 på hur man når balans från våran artikel serie; Stress, den hormonella berg- och dalbanan. Har du missat tidigare tips så kan du ta del av dom här.


Varva Ner vill gradvis vägleda dig från obalans till balans.


Det krävs flera komponenter för att nå kvalitativ vila och återhämtning från långvarig stress eller utmattningssyndrom. Tillvägagångssätten skiljer sig till viss del åt beroende på vart i sin stresskurva man befinner sig. Detta kommer vi täcka mer framöver i våra artiklar och digitala kurser som lanseras våren 2020 - håll utkik!


Vill du dela med dig eller har du några funderingar?

Skriv i kommentarsfältet eller maila oss på info@varvaner.nu190 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla